Produktion på en och samma anläggning

Sparar resurser tack vare korta avstånd

Frånsett att 80 % av vår energi kommer från förnyelsebara källor har vi infört vårt "Wall-to-Wall"-koncept på produktionsanläggningen. Detta innebär att våra burkar tillverkas och tappas på samma anläggning – vilket hjälper oss att spara många transportmil. Eftersom vi inte behöver transportera tomma burkar till tappningsanläggningen, minskar detta vårt miljöavtryck betydligt!

Produktionen inom en och samma anläggning gör att vi sparar in mer än 14 485 ton koldioxidutsläpp varje år.

Vad innebär produktionen på en och samma anläggning i siffror?

Omkring 5,2 miljarder burkar om året behöver inte någon extra transport förrän de är redo att lämna anläggningen för sin slutdestination. Det sparar in utsläppen från över 26 300 lastbilsresor på 614 km vardera eller sammanlagt över 16,2 miljoner kilometer om året. 

Över 14 485 ton koldioxidutsläpp sparas in varje år genom att all produktion sker på en och samma anläggning. 

En produktionsanläggning för hela världen

Red Bulls tillverkningsbas i Centraleuropa har många fördelar:

Tack vare vår toppmoderna produktionsprocess och ingredienser av hög kvalitet, däribland alpvatten från lokala källor, kan Red Bull garantera samma höga produktkvalitet överallt i världen. 

Ny effektiviserande teknik som hjälper till att bevara naturresurser kan införas utan fördröjning. 

Energin som används till produktionen kommer från regionen, omkring 80 % från förnyelsebara källor – och vi på Red Bull arbetar för att öka andelen på alla sätt.

Tillbaka till livscykeln

Upptäck världen bakom burken