Är det säkert att dricka Red Bull med alkohol?

Red Bull Energidryck är en alkoholfri dryck. Det finns inget som tyder på att Red Bull Energidryck har någon specifik effekt (negativ eller positiv) kopplat till alkoholkonsumtion. Det har bekräftats av ledande livsmedelsmyndigheter som den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, The European Food Safety Authority (EFSA), som år 2015 kom fram till slutsatsen att det är osannolikt att koffein interagerar på ett skadligt sätt med andra ingredienser i energidryck eller med alkohol.