Hur är ingredienserna i Red Bull Energidryck producerade och var kommer de ifrån?

Vattnet i Red Bull är alpvatten av högsta kvalitet som kommer ifrån de österrikiska och schweiziska alperna. Sockret kommer från sockerbetor.

Ingredienser som taurin, koffein och vitaminer är syntetiskt producerade för att säkerställa hög och konsekvent kvalitet. Alla ingredienser följer livsmedelsmyndigheternas regelverk. Det faktum att ingredienserna är syntetiskt producerade innebär hög, konsekvent kvalitet och säkerhet.

Lär dig mer om Red Bulls ingredienser.