Hälsomyndigheter har bekräftat att det inte finns några oönskade effekter av koffeinkonsumtion.

Ett flertal myndigheter världen runt har undersökt koffein och dess effekter. Till exempel har forskare på Health Canada gjort en djupgående genomgång av tillgänglig forskning kring koffein (Nawrot et al., 2003). Deras slutsats var att en generell population av friska vuxna inte riskerar några oönskade negativa effekter av koffein om de begränsar sin konsumtion till 400 mg per dag. Det är i linje med de slutsatser som den europeiska myndigheten för livsmeddelssäkerhet, The European Food Safety Authority (EFSA), gjordel år 2015.

En 250 ml burk Red Bull Energidryck innehåller 80 mg koffein, ungefär samma mängd koffein som en kopp kaffe.

Hälsomyndigheter världen över, inklusive Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, har kommit fram till att Red Bull Energy Drink är säker att dricka, och det är därför den säljs i över 171 länder inklusive alla medlemsstater i Europeiska unionen.