Är Red Bull säker att konsumera?

Red Bull Energidryck finns tillgänglig i mer än 171 länder, inklusive samtliga länder inom EU, eftersom hälsomyndigheter världen över anser att Red Bull Energidryck är säker att konsumera. Förra året dracks det över 6.3 miljarder burkar och sedan Red Bull skapades för mer än 31 år sedan har det konsumerats ungefär 68 miljarder burkar.

En 250 ml burk med Red Bull Energidryck innehåller 80 mg koffein, ungefär samma mängd som i en kopp kaffe. Den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, The European Food Safety Authority (EFSA), bekräftade år 2009 fast att ingredienserna i energidrycker inte utgör någon säkerhetsrisk. År 2015 kom EFSA åter igen fram till samma slutsats, att energidrycker är säkra att konsumera.

Alla ingredienser i Red Bulls produkter finns utmärkta på burken.